Skip to content


 

Regulamin cmentarza św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej

 1. Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie pozagrobowe i wyrazem szacunku dla zmarłych.
 2. Właścicielem Cmentarza parafialnego jest Parafia p.w. Nawiedzenia N.M.P.  w Wieruszowie, ul Kuźnicka 11. Tel. 62/7840112
 3. Sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w biurze parafialnym w dni powszednie od wtorku do soboty po wieczornej Mszy Świętej lub po wcześniejszym zatelefonowaniu.  Sprawy pogrzebowe w dowolnym czasie.
 4. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.
 5. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje opłata dzierżawy (pokładne) za miejsce na okres 20 lat. Dzierżawę można przedłużyć na następne 20 lat.
 6. W przypadku nieprzedłużenia dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, grób może być użyty do ponownego pochówku.
 7. Ekshumacja zwłok lub szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 15 października do 15 kwietnia po przedstawieniu administracji cmentarza na piśmie decyzji kompetentnego organu (inspektora sanitarnego, prokuratora sądu).
 8. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego i w pobliskim otoczeniu.
 9. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka oraz uiścić opłatę w wysokości 10% od wartości nagrobka. W razie uszkodzenia infrastruktury cmentarza, odpowiedzialność za to ponosi wykonujący usługę.
 10. Rezerwacji grobu można dokonywać tylko u zarządcy cmentarza- w biurze parafialnym 
 11. Zakazuje się:
  • samowolnej zmiany wystroju cmentarza (usuwanie i sadzenie drzew, usuwanie zabytkowych pomników, umieszczanie ławek, kładzenia kostki wokół nagrobka);
  • picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających zanieczyszczania;
  • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
  • poruszania się pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi, pozaprzypadkami związanymi z funkcjonowaniem cmentarza;
  • wszystkiego, co jest obce świętości miejsca.
 12. Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu
 13. Stare nagrobki po remoncie oraz gruz powinny być wywożone na koszt własny.
 14. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.